Žádost o vytvoření webových stránek
Jméno a příjmení lékaře:
Název a adresa zdravotnického zařízení:
Identifikační číslo: IČ:   IČZ:
Lékařská odbornost:
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
Zvolené jméno webu:
Typ domény: 2. řádu (jmeno.cz) 3. řádu (jmeno.uzdravuje.cz)
Vybraná šablona: Standard   Dětská   Horizontal   Vertical   Individuální  
Preferované barvy:
Požadované sekce: Úvod   Fotogalerie   Dokumenty   Očkování
Oznámení   Informace   Formuláře   Jiná
Text úvodní informace (základní informace, věcný a regionální rozsah služeb, speciality apod.)
Jméno zdravotní sestry:
Fotografie: Lékař   Sestra   Ordinace - počet:
Strukturovaný životopis: Lékař   Sestra
Počet ordinací:
Ordinační doba:
(lékař ordinuje)
Provozní doba:
(někdo je přítomen, přijímá telefony)
Smluvní pojišťovny:
(kódy oddělujte čárkami)
Požaduji vytvořit a publikovat dokumenty:
Vnitřní řád Seznam služeb pro písemný souhlas
Rizika očkování Příbalové informace očkovacích látek
Varianty služeb Ceník zdravotních služeb
Souhlas se službou Nesouhlas se službou
Určení oprávněné osoby Souhlas s ošetřením bez doprovodu
Údržba a aktualizace: Dodavatel (Kompas)   Uživatel (lékař)   Dodavatel i uživatel
Speciální požadavky: