Webové stránky pro lékaře

Vážení lékaři!

Tato stránka je určena pro Vás, pro lékaře, kteří zvažují pořízení vlastních webových stránek. Pro usnadnění Vašeho rozhodování Vám nabízíme několik praktických rad.

Proč mít lékařské webové stránky?

Tato otázka je legitimní. Webové stránky představují sice malé, ale ne zanedbatelné výdaje, proto byste pro jejich pořízení a provoz měli mít dobrý důvod. Zvažte, jestli jsou následující 3 důvody pro Vás důležité, a podle toho se rozhodněte.

Propagace zdravotnického zařízení

Webové stránky zdravotnického zařízení pomáhají propagovat jeho služby, získávat nové klienty a udržovat důvěru stávajících klientů. Stále více pacientů dnes hledá a vybírá si lékaře pro sebe a pro své děti na Internetu. Jsou to zejména mladí lidé, kteří zakládají rodiny a stěhují se za prací do nových sídel. Jsou zvyklí na Internetu vyhledávat, nakupovat, komunikovat, bavit se. Umějí ocenit kvalitu, obsah a funkčnost webových stránek. Co nenajdou na Internetu, to pro ně neexistuje. Pro lékaře jsou to perspektivní dlouholetí klienti.

Plnění legislativních povinností

Postupující reforma zdravotnictví ukládá zdravotnickým zařízením různé povinnosti. Mnohé z nich mají povahu informační, kdy zdravotnické zařízení je povinno pacienty o něčem hromadně informovat. Jedná se například o vnitřní řád zdravotnického zařízení, ordinační a provozní dobu, zastupování v době nepřítomnosti, varianty poskytovaných zdravotních služeb, jejich ceny a podobně. Některé informace je přímo zákonem uloženo zveřejnit způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Těmto požadavkům nejlépe vyhovují webové stránky, které narozdíl od tištěné, rozhlasové nebo televizní formy umožňují informace s minimálními náklady zveřejnit, udržovat a aktualizovat.

Komunikace lékaře s pacienty

Čím dál více času dnes lékař musí věnovat komunikaci s pacientem. Podle nové legislativy musí lékař pacienta řádně poučit o plánovaném léčebném postupu a jeho alternativách, zodpovědět všechny jeho otázky, upozornit na veškerá rizika a vyžádat si předem jeho informovaný souhlas, v některých případech dokonce písemný. Často se jedná o informace stejného typu, které je třeba sdělit velkému počtu pacientů, nebo které je naopak potřeba od velkého počtu pacientů získat. Dobře navržené webové stránky mohou tyto informace pacientům poskytnout nebo získat od pacientů. Tím ušetří čas lékaře v průběho vlastního vyšetření pacienta v ordinaci.

Kam umístit lékařské webové stránky?

Aby mohli webové stránky vidět ostatní lidé, musí být umístěny na specializovaném počítači, který je vysokou rychlostí trvale připojený k Internetu. Takovému počítači říkáme Webový server a jeho majiteli Poskytovatel webhostingu. Poskytovatelé webhostingu se mezi sebou liší škálou poskytovaných služeb (ovlivňuje funkčnost stránek), spolehlivostí (ovlivňuje výpadky v provozu stránek), konektivitou (ovlivňuje rychlost načítání stránek), podporou (ovlivňuje dostupnost a kvalitu technické pomoci) a cenou za roční provoz stránek. Jako v každém oboru i zde platí, že za málo peněz obvykle bývá méně muziky, a že za nefunkčnost služby poskytované zdarma lze těžko uplatňovat nějakou náhradu.

Jakou zvolit adresu webových stránek?

S volbou poskytovatele webhostingu částečně souvisí volba adresy stránek odborně zvané URL. V případě webhostingu zdarma si obvykle URL zvolit nemůžeme, ale u placených služeb ano. Vhodná adresa jednak zlepšuje obraz stránek v očích veřejnosti, jednak se i snáze pamatuje a propaguje. Na první pohled i laik pozná rozdíl mezi adresou www.webzdarma.cz/doktori/mudrnovak/ a adresou www.mudrnovak.cz a bez ohledu na obsah stránek si podle URL udělá názor na důvěryhodnost celého webu.

Co jsou šablony stránek?

Tvorba webových stránek je komplexní postup podobný stavbě domu. Začíná projektem, který může být individuální nebo typový. Výhodou individuálního projektu je jeho jedinečnost, výhodou typového projektu je úspora času a nákladů. Abychom mohli Vaše stránky vytvořit rychle a levně, připravili jsme pro Vás několik typových projektů, které jsme nazvali šablony. Všechny mnají stejnou funkčnost, vzájemně se liší grafickým uspořádáním, typem písma a barevností. Vámi vybranou šablonu můžeme ještě individuálně upravit podle Vašich požadavků. Dáváte-li přednost individuálnímu projektu, jsme připraveni navrhnoutj jej podle Vašeho zadání.

Ukázky šablon:

Standardní cena za vytvoření webových stránek podle šablony je 3.000 Kč + DPH. Chcete-li vytvořit webové stránky podle individuálního projektu, počítejte s cenou od 10.000 Kč + DPH.

Jak si mohu pořídit webové stránky?

Jestliže se Vám některé námi vytvořené stránky líbí a chcete mít vlastní webové stránky s atraktivní URL adresou, graficky kvalitní, s hodnotným obsahem a s funkcemi, stránky, které uspokojí platnou zdravotnickou legislativu, ušetří Vám čas a pomohou komunikovat s pacienty, vyplňte formulář
Žádost o vytvoření webových stránek.

Provoz a správa webových stránek

Námi vytvořené stránky obsahují publikační nástroj, kterým si můžete jejich obsah snadno spravovat a aktualizovat sami. Alternativně můžete požadované úpravy zasílat e-mailem nám a my je následující pracovní den publikujeme na Vaše stránky.

Cena za roční provoz a správu stránek v doméně 3. řádu (jméno.uzdravuje.cz) je 3.000 Kč+DPH.

Cena za roční provoz a správu stránek v doméně 2. řádu (jméno.cz) je 3.300 Kč+DPH.